πληκτρολογώντας μαθήματα δείκτη
Διαβάστε επαφή πληκτρολογώντας διδασκαλίας
Δάσκαλος Δακτυλογράφησης
μάθετε αριθμητικό πληκτρολόγιο
πληκτρολογώντας παίζουν παιχνίδια

keyboard

Τοποθετήστε τα δάκτυλά σας επάνω στα πλήκτρα με το κίτρινο χρώμα (βλ.εικόνα). Αυτή η αρχική θέση είναι η βάση του τυφλού συστήματος, γιατί από αυτή τη θέση μπορείτε να φτάσετε όλα τα υπόλοιπα πλήκτρα.

Μερικές συμβουλές για την πιο σωστή και αποτελεσματική χρήση αυτού του προγράμματος:

TERMS OF USE    PRIVACY POLICY         All rights reserved.Copyright ֲ© SENSE-LANG.ORG

Δωρεάν πρόγραμμα δακτυλογράφησης με τυφλό σύστημα | Δωρεάν Παιχνίδια Δακτυλογράφησης