keyboardכמה טיפים לשימוש יעיל ונכון בתוכנה:


  • על מנת למקסם את הצלחתכם/ן, אין להביט במקלדת במהלך התרגול אלא במסך בלבד.
  • את פוזיציית הבסיס ניתן למצוא בקלות מבלי להביט במקלדת – על גבי האותיות ח' ו-כ' ישנן בליטות (בתחתית הקליד).
  • לנוחיותכם/ן, התוכנה מאפשרת תרגול על רצף אותיות ללא משמעות. יחד עם זאת, חשוב לציין כי תרגול טקסט מובנה הינו הכרחי ללימוד ולתרגול יעיל.
  • ניתן להשתמש בפונקצית מדידת מהירות הכתיבה העיוורת – כלי המאפשר מדידת שיפור זמן ההקלדה לאורך תהליך הלמידה. מהירות המילים בדקה מעידה על רמת ההדפסה שלכם/ן.
  • האתר כולל משחקי הקלדה לשיפור טכניקת ומהירות ההקלדה